Az Alapítványról

 

Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány
Székhely: ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.
Adószám: 18038165-1-42
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-01-0001581
Bankszámlaszám: Raiffeisen 12011351-01735661-00100000

Adminisztrátor: Almási Zsófia
Elérhetőség:

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

„Elősegíteni, ösztönözni, lehetőséget adni, feltételeket teremteni, díjjal elismerni:
-    Szondi munkásságának, életművének és a sorsanalízisnek tudományos feldolgozását, hagyományainak ápolását, újabb kutatásokat a Szondi tanítással kapcsolatban;
-    Szondi művek kiadását, jubileumi konferenciák rendezését;
-    a Szondi-elmélettel kapcsolatos területen dolgozó főiskolai, egyetemi hallgató vagy szakember Szondi munkásságával összefüggő témában rendezett külföldi kongresszuson vagy továbbképzésben való részvételét;
-    a Szondi Institut (Zürich) látogatását, az ott tartott tanfolyamokon aktív részvételt, az ott tartózkodás anyagi fedezetét a Szondi elméletben való képzés céljából;
-    alkalmilag sorsanalitikus szeminárium tartását, ennek költségeit;
-    a Szondi Laboratórium jogutód intézményében, a Gyógypedagógiai Vizsgáló és Tanácsadóban (jogutódja a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetben) a fogyatékos, akadályozott és inadaptált gyermekek, felnőttek és családjaik részére nyújtott diagnosztikus és „karózási" munkában nyújtott folyamatos, kiemelkedő teljesítményt;
-    a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (jogutódja az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) kiváló rászoruló hallgatójának Szondi munkásságával összefüggő témában folytatott külön tanulmányait.

Az alapítvány céljai keretében az alábbi feladatokat végzi:

-    közreműködik a Szondi teszt elméletének és gyakorlatának elsajátítására irányuló tanfolyamok szervezésében, tartalmi megvalósításában;
-    elvállalja e tanfolyamok akkreditáltatásával járó munkálatokat;
-    erőfeszítéseket tesz, ajánlásokat fogalmaz meg, hogy az ország különböző egyetemein folyó pszichológus-képzésbe és továbbképzésbe a Szondi-tanítással és teszttel kapcsolatos ismeretek beépüljenek, illetve ahol ez már megvalósult ott segíti azok korszerű tartalmának kialakítását (pl. az eredetileg két profilos technika helyett a Szondi által később kidolgozott tíz profilos változat használatát) ;
-    kiadja és terjeszti a Szondi tanítással és teszttel kapcsolatos információkat, tudományos adatokat, módszertani segédleteket nyomdai és elektronikus úton.”


* * *


„Az alapítványhoz minden magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkező társaság csatlakozhat, aki/amely az alapítvány célkitűzéseivel egyetért és képes vagyontárgyat, eszközt, szakértelmet, készpénzt az alapítvány rendelkezésére bocsátani, amelyet az céljainak elérésére hasznosítani tud, támogatását felajánlhatja.
Az elfogadásról az alapítvány kuratóriuma dönt. A kuratórium a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett a befizetőknek adókedvezmény igénybevételére jogosító adóigazolást ad.”
Kiemelések az Alapító okiratból


Az Alapítvány megalakulása után a kuratóriumba Szondi egykor volt közvetlen munkatársai – dr. Benedek István, Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra és Mérei Vera – kaptak elsők között felkérést. A hivatalosan megalakult kuratórium első elnökévé Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flórát választották, tagjai sorába pedig meghívták Gádorné dr. Donáth Blankát, Lányiné dr. Engelmayer Ágnest, dr. Lukács Dénest valamint dr. Szénásy Józsefet. Az Alapítvány elnöke a későbbiekben 2008-ig Lányiné dr. Engelmayer Ágnes volt.

Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány

1071 Budapest,
Damjanich u. 41-43.
Adószám: 18038165-1-42

Adminisztrátor: Almási Zsófia

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Szondiana

Ki néz minket

Oldalainkat 14 vendég és 0 tag böngészi