A Szondi Alapítvány szervezésében meghirdetett kurzusok

A Szondi-teszt elmélete és gyakorlata

A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány meghirdeti a „Szondi-teszt elmélete és gyakorlata” című, tanfolyamát, amelyre az őszi szemeszterben négy alkalommal szombat délelőttönként kerül sor, a következő időpontokban: 2018. október 6, október 27, november 17, december 8. délelőtt 9.30-13.00 óra között. A tanfolyamon az elméleti alapok és a teszt kezelésének, értelmezésének alapvető elsajátítása a célkitűzés.

A tematika tartalmazza az elméleti alapok mellett a tízprofilos technika ismérveit: a teszt felvételét, a jelölést, az ellenőrzést, az elő- és háttér-profilok elkészítésének -, a mennyiségi, minőségi, proporcionális mutatók kiszámításának módozatait, valamint a konkordancia-analízist.  

A kurzus célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek prezentálása, a gyakorló pszichológus pszichodiagnosztikai ismeretének bővítése. A tanfolyam többek között azok számára hasznos, akik a klinikai pszichológia, az igazságügyi szakértés, a pedagógiai pszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási tanácsadás területén dolgoznak, illetve kívánnak elhelyezkedni.

Oktató: Dr. Reinhardt Melinda egyetemi adjunktus

Bővebben...

Sorsanalitikus tanácsadás - Pécs

A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány meghirdeti a „Sorsanalitkus tanácsadás” című 2 féléves tanfolyamát. A tanfolyam mindkét félévben (2018 ősz és 2019 tavasz ) 30-30 kontaktórában kerül megtartásra. A kurzus az egyes félévek során 6 képzési napon, 3 hétvégén valósul meg (péntek délután - szombat délelőtt). A kurzus segítségével a sorsanalitikus elmélet gyakorlati módszereken keresztül történő alkalmazását tanulják meg a résztvevők. Az egyes módszerek a Szondi által meghatározott ösztönkörök problematikájának a feltárását és az ezekkel való munkát célozzák (család és kötődés(C), intim kapcsolatok (S), belső motívumok attitűdök, kapcsolat az énnel (P), kapcsolat a világgal (Sch). Ezen kívül nagy hangsúlyt kap a képzésben a Szondi-tesztnek a tanácsadási folyamatban való használati lehetősége is. Az őszi félévben elsősorban a tudatosság területén alkalmazható módszerekkel foglalkozunk, a tavaszi félévben pedig imaginatív technikák segítségével, a szimbólumokkal való munkát ismerhetik meg a résztvevők. A kurzust elsősorban azoknak ajánljuk, akik a Sorsanalízis által biztosított átfogó keretet szeretnék alkalmazni tanácsadási munkájuk során. A kurzuson való részvétel feltétele az MA szintű pszichológus diploma vagy aktuálisan folytatott ilyen irányú tanulmányok.

A kurzus célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek elsajátítása, a gyakorló pszichológus pszichodiagnosztikai ismeretének bővítése. A tanfolyam azok számára hasznos, akik az egyéni tanácsadás, a családi- és párkapcsolati tanácsadás, a pedagógiai pszichológia, a nevelési tanácsadás, a pályaválasztási tanácsadás területén dolgoznak vagy kívánnak elhelyezkedni.

Bővebben...

Szondi-teszt és más projektív eljárások használata a terápiás munka folyamatában

A Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány „Szondi-teszt és más projektív eljárások használata a terápiás munka folyamatában” című  csoportot hirdet. Az őszi szemeszterben négy alkalommal, hétfőn délutánonként kerül sor a csoportos megbeszélésekre. A tanfolyam a Szondi-teszt elméleti alapjait és a teszt használatát ismerők részére indul. A klinikai gyakorlatból hozott Szondi-teszt 6-10 profilja, és más projektív eljárás (Rorschach teszt, 4 fa teszt) pszichodinamikai  értelmezése illetve a terápiás folyamat szupervíziója mentén szerveződik a csoportmunka.

A tematika tartalmazza a tízprofilos technika jelöléseinek a mennyiségi, minőségi, és proporcionális mutatóinak értelmezését, az elő- és háttér-profilok illesztését a gyakorlati munkába

A kurzus célja válaszkeresés aklinikai gyakorlatban megfogalmazott klinikai kérdésekre és alternatív változtatási irányt felvázolása az adott eset szempontjából. Valamint a klinikai pszichológus pszichodiagnosztikai ismeretének bővítése és az összefüggések pszichoterápiás alkalmazása. A tanfolyam többek között azok számára hasznos, akik a klinikai pszichológia, egészségpszichológia, a pedagógiai pszichológia, a nevelési tanácsadás, és a pályaválasztási tanácsadás területén dolgoznak.

Oktató: Kövesdi Andrea, pszichoterapeuta, egyetemi tanársegéd

Bővebben...

Buddhista meditáció és önismereti gyakorló csoport

Előadó: Dr. Pressing Lajos, klinikai szakpszichológus, buddhista tanító

Tanfolyam időpontja, tartama: szemeszterenként 13 x 90 perc (26 tanóra) időtartamban. Tervezett időpont csütörtökönként 16.00 órától. A csoport nyílt végű, addig tart, amíg a résztvevők száma tíz alá nem csökken. Beiratkozás minimum egy szemeszterre lehetséges. A csoport legalább 15 fő jelentkezése esetén kerül elindításra.

Bővebben...

Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány

1071 Budapest,
Damjanich u. 41-43.
Adószám: 18038165-1-42

Adminisztrátor: Almási Zsófia

Szondi-Teszt Szoftver

Szondiana 2017

Ki néz minket

Oldalainkat 13 vendég és 0 tag böngészi